Khám phá trọn vẹn Đảo Bình Hưng – Bình Tiên – Bình Lập – Vĩnh Hy – Vườn Nho Ninh Thuận – Đồng Cừu Suối Tiên Cam Ranh

Lịch Trình Tour Đảo Bình Hưng

- Xem thêm ...
Tour Bình Hưng Trong Ngày

550.000 VNĐ/khách. Khởi hành từ 4 khách. Đón trả khách tại Bãi Kinh.

Tour Bình Hưng 1 Ngày 1 Đêm

1,100.000 VNĐ/ khách. Khởi hành hằng ngày từ 3 khách. Đón trả khách tại BX Cam Ranh.

Tour Đảo Bình Hưng 2 Ngày 1 Đêm

Đảo Bình Hưng Thuần Túy (1tr300 VNĐ/ khách). Đảo Bình Hưng - Vườn Nho - Đồng Cừu (1tr450 VNĐ/khách). Đảo Bình Hưng - Vườn Nho - Sao Biển Cam Ranh - Đồng Cừu (1tr600 VNĐ/Khách). Đảo Bình Hưng - Vườn Nho - Đồng Cừu - Du Long 1tr650/ khách.

Tour Đảo Bình Hưng 2 Ngày 2 Đêm

Đảo Bình Hưng- Vườn Nho -Hang Rái: 1.750.000 VNĐ/ khách Khởi hành hằng ngày từ 3 khách. Đón trả khách tại BX Cam Ranh.

Tour Đảo Bình Hưng 3 Ngày 2 Đêm

Đảo Bình Hưng - Hang Rái - Vườn Nho - Sao Biển Cam Ranh - Đồng Cừu 2.300.000 VNĐ/ khách. Khởi hành hằng ngày từ 6 khách Đón trả khách tại BX Cam Ranh

Tổ Chức Tour Công Ty/ Team Building

Tour Riêng từ 15 khách.